Marzena Podzińska z pensją poprzednika

Na poniedziałkowej sesji radni Rady Miejskiej przyjęli uchwałę ustanawiającą wynagrodzenie dla nowej burmistrz – Marzeny Podzińskiej. Jest ona taka sama jak pensja jej poprzednika.

Uchwałę o wysokości pensji burmistrz Podzińskiej przygotowała Komisja Budżetu w imieniu której zaprezentował ją jej przewodniczący – Mariusz Majak (okręg 1). Na wynagrodzenie w wysokości 9822 złote i 60 groszy brutto składają się: pensja zasadnicza – 5340 złotych, dodatek funkcyjny – 2000 złotych, dodatek specjalny – 1468 złotych oraz dodatek za wysługę lat – 1014 złotych i 60 groszy. Jest to jak zaznaczył radny wynagrodzenie na takim samym poziomie jak pensja poprzedniego burmistrza – Jerzego Marka Olecha. Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.

Na temat budżetu gminy na rok 2015 będziemy jeszcze pisać.