Parkingi na Wszystkich Świętych

Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach informuje, że w okresie Wszystkich Świętych udostępnione zostają dodatkowe parkingi dla osób odwiedzających cmentarz w Pyrzycach.

Informujemy, że parking na terenie zielonym przy ul. Cmentarnej z uwagi na podmokły teren został zamknięty. Natomiast przy ul. Basenowej w wyznaczonym miejscu w dalszym ciągu można parkować pojazdy. Ponadto zostają udostępnione dodatkowe dwa parkingi, gdzie będzie można pozostawić pojazdy.

Pierwszy przy ul. Sportowej na terenie Polskiego Związku Motorowego (PZM), drugi na którym można parkować pojazdy to parking mieszczący się przy Starostwie Powiatowym  w Pyrzycach.

Ponadto raz jeszcze apelujemy do tych wszystkich zmotoryzowanych, którzy cmentarze mają blisko aby w dniu 1 Listopada nie korzystali z pojazdów i na groby udawali się pieszo. Stosowanie się do naszych zaleceń i informacji zmniejszy znacznie ruchu w rejonie samych cmentarzy a tym samym ułatwi mieszkańcom dojście do grobów.

          

sierż. szt. Marcelina Pałaszewska

KPP w Pyrzycach